Rosk'n Roll Oy Ab

Vuoden 2015 kohokohdat

Rosk'n Roll Oy Ab Vuosikertomus 2015

Rosk'n Roll Oy Ab

Vuoden 2015 kohokohdat

Keskeisimmät luvut 2015

Materiaalivirrat

   2011  2012  2013  2014  2015
Sekalainen yhdyskuntajäte kg/as 352 344 299 278 281
Erilliskerätty biojäte kg/as 29,9 29,3 28,8 28,6 27
Vaaralliset jätteet kotitalouksista kg/as 14,2 14,1 12,9 13,9 13,4

Henkilöstö

  2011 2012 2013 2014 2015
Kaikki henkilöstötyövuodet (htv) 30 30 30 29 33
Henkilöstön keskimääräinen ikä (v) 45,6 46,0 47,6 46,7 45,2
Henkilöstön koulutuksen kulut (€/htv) 548 530 543 1110 970

Talous

  2011 2012 2013 2014 2015
Kokonaisliikevaihto (M€) 13,77 13,51 13,52 13,8 15,03
Liikevaihto/asukas €*  102,00  99,90  100,10  102,00  111,30
Ostetut palvelut
liikevaihdosta (%)
 42,1  45,00  47,8  56,7  56,1
Investointimenot liikevaihdosta (%)**  5,9  8,7  6,6  1,8  2,3
Poistot liikevaihdosta (%) 11,2   12,1 11,1  13,6   8
Liiketulos liikevaihdosta (%)  9,2  4,5  2,8 5,4   4,6
Omavaraisuusaste (%)  61,1 60,3  59,7  60,4   62,1

 

*asukasmäärä yhteensä 135 050
** investoinnit €

Ympäristö

 

Ympäristövaikutukset, ilma 2011 2012 2013 2014 2015
Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla (%)  14 9 10 17 17
Talteenotetun kaatopaikkakaasun hyödyntämisaste (%) 10 74 74 82 86
Hyödynnetyn kaatopaikkakaasun energiavastaavuus, omakotitalojen lämmitys (kpl) 26 61 89 242 237
           
Ympäristövaikutukset, vesi 2011 2012 2013 2014 2015
Lohjan kaupungin puhdistamolle johdetun veden kokonaistyppikuormitus, (AVL*)  1884  2973  1873  1724  2742
Omalle puhdistamolle johdetun veden kokonaistyppikuormitus, (AVL)    2436  1934  1359  1359  931
Omasta käsittelystä alueen ulkopuolelle johdetun veden kokonaistyppikuormitus, (kg)   341  229  156  131  158

*Asukasvasteluku AVL kertoo, monenko ihmisen kotitaloudessa aiheuttamaa keskimääräistä typen päiväkuormitusta jätevesi vastaa.

Vuosi 2015

Asuinkiinteistöjä jätehuollon piirissä 54500
Sekajäteastiatyhjennystä vuodessa  666996
Sekajäteastian tyhjennyshinta, ka, alv 0 %, 240 l astia  5,36
Vakituisen asunnon ekomaksu, ka € 29,89

Kokonais-
jätemäärä

Jäteastioiden tyhjennysmäärä

Neuvontatilaisuuksissa tavoitetut asiakkaat

Sekalainen yhdyskuntajäte

Sosiaalinen vastuu

Jäteneuvontamme tukee kestävää kehitystä

Lue lisää

Ympäristövastuu

Vähennämme ympäristövaikutuksia monin tavoin

Lue lisää