rr sidosryhmaviestinta

Sidosryhmäviestintä

Tulosta sivu

Rosk'n Rollin viestinnässä jäteneuvonnalla on keskeinen rooli perinteisen organisaatioviestinnän ohella. Jäteneuvonta on lakisääteinen tehtävä, jonka omistajakunnat ovat antaneet yhtiön hoidettavaksi. Rosk'n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n tiedotus ja neuvonta vuonna 2015 toimivat yhtenä yksikkönä ja palvelivat molempia yhtiöitä.

Rosk'n Rollin keskeiset sidosryhmät ovat länsiuusmaalaiset asukkaat, yrityksen henkilökunta, yhteistyökumppanit, päättäjät sekä media. Asukkaiden, kesäasukkaiden, koululaisten, opettajien, yhdistysten sekä isännöitsijöiden tiedonsaanti on pyritty kattamaan yhtiön verkkosivujen, asiakaspalvelun, uutiskirjeiden, tiedotteiden, Roskis-asiakaslehden ja seinäkalenterin, jäteneuvontatilaisuuksien, vierailujen sekä oppaiden avulla. Kaikki julkaisut toimitetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Lehti ja kalenteri joka kotiin

Roskis-asiakaslehti jaettiin alueen jokaiseen talouteen huhtikuussa ja seinäkalenteri joulukuussa. Asiakaslehti postitettiin lisäksi kaikille niille, joilla on vapaa-ajan asunto Länsi-Uudellamaalla mutta vakituinen osoite muualla.

Rosk'n Rollin ja Itä-Uudenmaan Jätehuollon yhteinen intranet Rollari vakiinnutti vuoden 2015 aikana asemansa yhtiöiden sisäisen viestinnän tärkeimpänä kanavana. Edelleen sähköposti sekä säännölliset henkilöstökokoukset ja -tapahtumat ovat merkittävässä roolissa henkilöstöviestinnässä.

Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin, kuten kuljetus- ja jäteasemaurakoitsijoihin sekä muihin jätelaitoksiin, hoidettiin neuvotteluissa, vierailuilla sekä erilaisissa koulutustilaisuuksissa.

Kuntapäättäjät, omistajat, viranomaiset sekä Länsi-Uudenmaan jätelautakunta saivat Rosk'n Rollin toiminnasta tietoa erilaisista raporteista, kokouksissa, vierailuilla, sähköisistä tiedotteista, vuosikertomuksesta sekä verkkosivuilta.

Osa yhtiön palveluista tiedottamiseen ja tunnettavuuden edistämiseen varatuista resursseista siirrettiin edelleen odottamaan fuusion toteutumista.

Kestävän kehityksen ajattelua kampanjalla ja nukketeatterilla

rr nukketeatteri

Rosk'n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto osallistuivat European Week for Waste Reduction -teemaviikkoon (EWWR) 21.–29.11.2015. Alueellinen jätteen vähentämisen viikon kampanja oli ”Fiksaa lahja”. Kampanjalla aktivoitiin kouluja toteuttamaan vähäjätteisiä ja kierrätettyjä joululahjoja. Teemaviikon aikana alueen koululaisille tarjottiin myös tietoa vähäjätteisen arjen onnistumiseksi.

Yhtiön tiedotus ja neuvonta suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä Lohjan kierrätyskeskuksen ja Nuorisotyöpaja Tuuman kanssa nukketeatteriesityksen Ylös, alas, ympäri. Kulutuskriittistä ja ympäristösuojeluteemaista nukketeatteriesitystä esitettiin alueen kouluissa. Lisäksi se videoitiin ja tallennettiin kaikkien saataville yhtiön YouTube-kanavalle.

Viestintä 2015

  • Mediatiedotteet 30 kpl
  • Roskis-asiakaslehti, levikki 85 500
  • Neuvontatilaisuuksia järjestettiin Itä- ja Länsi-Uudellamaalla 170 ryhmälle, niissä tavoitettiin noin 5 100 asiakasta.
  • Lisäksi osallistuttiin toimialueen paikallisiin tapahtumiin, mm. Lohjan Omenakarnevaalit, Raasepori Expo, Vihdin Wuosisatamarkkinat ja Karkkilan Rautapäivät.
  • Paikallislehdissä julkaistiin vuoden aikana lähes 200 uutista, joissa aiheena tai tietolähteenä oli Rosk’n Roll. Lisäksi Länsi-Uudenmaan paikallislehdissä julkaistiin jätehuoltoon ja Rosk’n Rolliin liittyviä mielipidekirjoituksia, kuulutuksia ja ilmoituksia. Yhtiön asiantuntijoita haastateltiin myös radio-ohjelmiin ja -uutisiin.