Organisaatio

Tulosta sivu

Rosk'n Roll Oy Ab, jäte­huolto­viranomainen sekä valvonta­viranomainen tekevät tieto­yhteis­työtä

Jäteyhtiön sekä jätehuolto- ja valvontaviranomaisten yhteistyönä syntyy laadukas jätehuoltopalvelu kunnan kaikille asukkaille.

Kunnallista jätehuoltoa ohjaavat useat lait ja määräykset. Jätelaki määrittelee jätehuollon vastuut ja velvollisuudet. Alueelliset jätehuoltomääräykset määrittelevät muun muassa asukkaan velvollisuuksia jätehuoltojärjestelmän käytössä.

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on seitsemän kunnan (Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti) yhteislautakunta, jonka vastuulla ovat jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella.

Kuntien ympäristöviranomaiset ja ELY-keskus toimivat jätehuollon valvontaviranomaisena Rosk'n Roll Oy Ab:n alueella.

Jätehuollon vastuunjako

rr jatehuollonvastuu FI