Rahoituslaskelma

Tulosta sivu
  2015 2014
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Liikevoitto 698 593,35 749 270,15
     
Oikaisut liikevoittoon    
Suunnitelman mukaiset poistot 1 209 927,02 1 870 171,99
Pakollisten varausten muutos -28 981,30 54 350,27
Rahoitustuotot ja -kulut 122 390,08 129 518,59
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 001 929,15 2 803 311,00
     
Käyttöpääoman muutos:    
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis (-) / väh (+) -768 349,71 -134 560,82
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis (+) / väh (-) 87 203,61 208 905,31
Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja 1 320 783,05 2 877 655,49
     
Välittömät verot -189 522,37 -206 948,93
     
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA  1 131 260,68 2 670 706,56
Investoinnit  -339 711,26 -250 738,91
     
KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA  791 549,42 2 419 967,65
Rahoituksen rahavirta     
Lyhytaikaisten lainasaamisten lis (-)/väh (+) 0,00 -390 000,00
Talletusten lis (-)/väh (+) -375 306,75 -1 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lis (+)/väh (-) -105 262,00 -105 262,00
Rahoituksen rahavirta yhteensä  -480 568,75 -1 495 262,00
     
RAHAVAROJEN LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-)  310 980,67 924 705,65
Rahavarat tilikauden alussa  5 299 196,58 4 374 490,93
Rahavarat kauden lopussa 5 610 177,25 5 299 196,58