rr jatteidennouto

Jätteiden nouto

Tulosta sivu

Rosk'n Roll hoitaa toimialueensa asukkaiden, kesäasukkaiden ja julkisten toimijoiden jätehuollon. Kiinteistökohtaiseen jätteiden keräykseen kuuluu 41 000 kiinteistöä. 25 prosenttia niistä kiinteistöistä käytti yhteistä jäteastiaa lähinaapurin kanssa. Jätepisteitä käyttää noin 13 500 kiinteistöä. Jätepisteen käyttäjistä 75 prosenttia on vapaa-ajankiinteistöjä. Rosk'n Rollin järjestämään biojätteen erilliskeräykseen on liittynyt noin 1 100 kiinteistöä.

Vuonna 2015 seka- ja biojäteastioita tyhjennettiin lähes 740 000 kertaa 17 jäteautolla.

Rosk'n Roll ylläpitää kiinteitä keräyspaikkoja kuten jäteasemia, haja-asutusalueiden jätepisteitä sekä hyötyjätteille tarkoitettuja ekopisteitä. Lisäksi yhtiö järjestää vaarallisten jätteiden ja metalliromun kiertäviä keräyksiä kahdesti vuodessa. Lääkejätteiden vastaanotossa yhteistyötä tehdään apteekkien kanssa.

Roskaraati jätehuolto­viranomaisena

Alueellisena jätehuollon viranomaisena toimii Länsi-Uudenmaan jätelautakunta eli Roskaraati, johon kuuluvat kaikki alueen kunnat. Yhtiöllä on keskeinen rooli sekä jätehuollon viranomaisrekisterin täydentämisessä että ylläpidossa. Kunnallisen jätehuollon toimivuuden kannalta hyvä yhteistyö kunnallisen jätehuoltoyhtiön ja viranomaisen välillä on erittäin tärkeää.

Keskitetty kilpailutus kannattaa

Sekajätteen kuljetus kotoa käsittelyyn on kunnallista palvelua. Länsi-Uudellamaalla on ollut vuodesta 2006 saakka keskitetysti kilpailutetut jätteenkuljetukset. Rosk'n Rollin tehtävänä on kilpailuttaa kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljetukset lain vaatimusten mukaisesti. Jätteenkuljetukset kilpailutetaan keskitetysti kuuden kunnan alueella. Lisäksi Lohjan kaupunkiin kuuluvat Sammatin ja Nummi-Pusulan alueet ovat keskitetysti kilpailutettavia alueita. Rosk'n Roll vastaa paitsi tyhjennysten kilpailuttamisesta myös jäteautojen reiteistä, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta.

Säännöllisellä kilpailutuksella saadaan tehokkuutta kuljetuksiin sekä pidettyä asiakashinnat alhaisina. Asiakashintoja ei korotettu vuodelle 2015. Rosk'n Rollin toimialue on jaettu 18:aan erikseen kilpailutettavaan urakka-alueeseen. Yhtiö on nyt kilpailuttanut kaikki urakka-alueensa kahteen kertaan.

Toimintavuoden aikana kilpailutettiin aikataulun mukaisesti Hangon, Inkoon ja Raaseporin alueen etulastauskonttien tyhjennysurakka. Kilpailutuksen voitti Sita. Vihdin ja Siuntion alueen etulastausurakka-alueen hoitajaksi selvisi niin ikään Sita. Lohjan etulastauskonttien tyhjentäjä kilpailutuksen jälkeen on Lassila & Tikanoja. Molempien biojäteastioiden tyhjennyksen urakka-alueiden hoitajaksi kilpailutuksen jälkeen valittiin Lassila & Tikanoja.

Loppuvuodesta 2015 aloitettu Karkkilan alueen sekajäteurakan kilpailutuksessa tyhjentäjäksi myös tulevalle kaudelle selvisi alueella aikaisemminkin operoinut Lassila & Tikanoja.

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta päätti vuonna 2013 jätteenkuljetusjärjestelmävalinnasta Lohjan kaupungin alueella. Kunnan keskitetyllä kilpailutuksella valitsema jätteenkuljettaja aloittaa Kanta-Lohjalla ja Karjalohjalla lokakuussa 2016. Rosk'n Roll aloitti kilpailutuksen valmistelut loppuvuodesta 2015.

Joonas ja Romulus -kierrokset uudistettiin

Vaarallisen jätteen ja metalliromun kiertävät keräysautot Joonas ja Romulus pysähtyivät vuoden aikana sata kertaa asukkaiden lähellä oleville pysäkeille. Autojen aikatauluja muutettiin siten, että kevään kierros alkoi kolme viikkoa aiempaa myöhemmin. Kesän kierrokselle haluttiin uusia paikkoja erityisesti saariston kesäasukkaille. Uusia pysäkkejä autojen kiertueella olikin yhdeksän. Kevään kierros kesti 13 päivää, ja sen aikana auto vastaanotti jätteitä 60 pysäkillä. Kesän kierros oli 11 päivän ja 40 pysäkin mittainen.

Jätteenkuljetuksen yhteistyökumppanit vuonna 2015

Sekajäte:

  • Lassila & Tikanoja Oyj
  • Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy
  • HFT Network Oy
  • Grönfors Training Oy
  • Sita Finland Oy

Biojätekuljetus:

  • Lassila & Tikanoja Oyj

Lasi- ja metallinkuljetus:

  • Lassila & Tikanoja Oyj
  • HFT Network Oy

Jäteastioiden tyhjennysmäärä