iuj jatteidenvastaanotto2

Jätteiden vastaanotto

Tulosta sivu

Itä-Uudenmaan Jätehuollon jätteiden vastaanottoverkko tarjoaa palveluita sekä asukkaille että yrityksille. Kotitalouksilta ja vapaa-ajan asukkailta kerätään jätehuollon perusmaksua, ekomaksua, jolla ylläpidetään mm. jäteasemien vastaanottopalveluja sekä vaarallisten jätteiden ja hyötyjätteiden vastaanotto- ja käsittelypalveluita.

Domargårdin jätekeskus ja jäteasemat

iuj momossen ilmakuva

Mömossenin jäteasema

Jätekeskus ja -asemat ovat yhdestä kuuteen kertaa viikossa avoinna olevia, miehitettyjä jätteiden vastaanottopaikkoja. Viidellä jäteasemalla ja Domargårdin jätekeskuksessa palvellaan niiden aukioloaikoina asukkaita ja yrityksiä.

Jäteasemille voi tuoda maksutta muun muassa kotitalouksien vaarallista jätettä, metalliromua, paperia, pakkauslasia, kartonkia, haravointijätettä, puhdasta puuta, risuja ja oksia sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. Kaatopaikan jätetäyttöalueelle, jätevoimalaan tai muuhun käsittelyyn päätyvät jätteet ovat maksullisia.

Jäteasemat toimivat välivarastoina hyötyjätteille, jotka myöhemmin kuljetetaan teollisuudelle uusioraaka-aineeksi. Osa jäteasemajätteistä toimitetaan edelleen tuottajayhteisön osoittamaan käsittelyyn.

Sekajätepisteet

Haja-asutusalueiden sekajätepisteet ovat olleet yhtiön hoidossa useissa kunnissa 1990-luvun lopulta lähtien. Vuonna 2015 Itä-Uudellamaalla oli 24 jätepistettä. Haasteena on pisteiden väärinkäyttö: pisteitä käytetään maksamatta palvelusta ja tuomalla niille kuulumatonta jätettä, kuten remonttikuormia, sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. Pisteillä vastaanotettu jätemäärä on erittäin suuri suhteessa maksavien asiakkaiden lukumäärään. Tietyt yksittäiset pisteet roskaantuvat poikkeuksellisen paljon.

Vuodesta 2012 lähtien Itä-Uudenmaan Jätehuolto on käyttänyt 24 sekajätepisteellä Enevo Oy:n langatonta sensoritekniikkaa. Jäteastian pintamittauslaitteet seuraavat reaaliaikaisesti jäteastioiden täyttöasteita. Järjestelmä laskee optimaaliset tyhjennysaikataulut ja -ajoreitit ja lähettää tiedot automaattisesti ajojärjestelyyn. IUJ:lle tämä tarkoittaa tehokkuutta ja merkittäviä säästöjä polttoaine-, työ- ja kalustokustannuksiin, kun ne pystyvät optimoimaan jätemäärät ja tyhjentämään vain täydet jätesäiliöt. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on järjestelmän avulla säästänyt 35 000 euroa vuodessa. Tyhjennyskäyntien määrä sekajätepisteillä laski 4469:stä 3354:äään, ja samaan aikaan pisteet siistiytyivät.

Ekopisteet

iuj ekopiste2

Alueella on asukkaiden käytössä 96 ekopistettä, joilla kerätään kartonkia, paperia, pakkauslasia ja metallia. Useilla pisteillä kerätään myös vaatteita. Paperi, pakkauslasi, metalli ja kartonki kierrätetään uusiksi raaka-aineiksi.

Vuoden aikana aloitettiin neuvottelut Rinki Oy:n (ent. PYR) kanssa ekopisteiden hallinnasta. 1.1. 2016 alkaen keskeisimmät – noin 30 prosenttia – Itä-Uudenmaan ekopisteistä siirtyivät Ringin vastuulle. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy päätti jättää loput ekopisteet täydentäväksi palveluksi asukkaiden lajiteltujen hyötyjätteiden vastaanottoon.

Vaarallisten jätteiden vastaanottopaikat

Kodin vaarallisia jätteitä voi viedä maksutta vastaanottokontteihin ja kaikille viidelle jäteasemalle sekä Porvoon Domargårdin jätekeskukseen. Vaaralliset jätteet hävitetään turvallisesti. Itä-Uudenmaan Jätehuollon vaarallisten jätteiden keräys- ja käsittelyn urakkaa hoitaa Ekokem Oy.

Apteekit

Yhtiö kerää vanhoja lääkkeitä yhteistyössä 10 apteekin kanssa. Kodin vanhat lääkkeet voi jättää maksutta apteekkiin.

Kiertävät Otto-keräykset maalla ja merellä 

iuj ottolautta5Otto-keräysautot kiertävät keväällä kaikissa kunnissa ja pysähtyvät noin sadalla etukäteen ilmoitetulla pysäkillä. Keräysautoihin voi tuoda maksutta kodin vaaralliset jätteet ja metalliromut.

Otto-keräyslautta kiertää kesällä saaristoa ja pysähtyy noin viidellätoista etukäteen ilmoitetulla laiturilla vastaanottamassa vakinaisten sekä kesäasukkaiden jätteitä. Keräyslautalla vastaanotetaan maksutta kodin vaaralliset jätteet, sähkölaitteet sekä metalliromut. Muut jätteet otetaan kyytiin maksua vastaan.