Käsittely ja hyödyntäminen

Tulosta sivu

Sekajätteellä korvataan fossiilisia polttoaineita ja samalla kevennetään ilmastokuormitusta noin 50 000 hiilidioksiditonnilla vuodessa.

 

Jätteiden käsittelyn tavoite on lisätä kierrätystä ja hyötykäyttöä kaatopaikkasijoituksen sijaan. Jätteiden käsittely- ja hyödyntämistoiminnot on keskitetty Porvoon Domargårdin jätekeskukseen, jossa osa jätteistä käsitellään itse ja osa välivarastoidaan jatkokäsittelyyn toimitettavaksi. Jätekeskuksen toimintoja ovat muun muassa jätteiden välivarastointi, loppusijoitus ja siirtokuormaus, jätemateriaalien hyödyntäminen rakenteissa, nestemäisen jätteen käsittely ja jätemateriaalien murskaus.

Toimintavuoden keskeinen teema oli kahden yhtiön erilaisten käsittelyratkaisujen toimintamallien yhtenäistäminen. Jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn kilpailutukset, rakentamishankkeet ja toiminnan kehittämisen suunnittelu hoidettiin keskitetysti fuusioituvan yhtiön toimintamallien lähtökohdista. Toinen pääteema oli valmistautuminen vuoden 2016 orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituksen kiristymiseen – näkyvimpänä toimenpiteenä toteutettiin rakennusjätteen välivarastoinnin järjestäminen ja sen käsittelyn kilpailutus.

 

Kaatopaikkauksen aikakaudella jätteen ilmastokuormitus oli vuodessa noin 100 000 hiilidioksiditonnia suurempi metaanin muodostumisen takia.

 

Materiaalivirrat

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy vastaanottaa jätemateriaaleja Domargårdin jätekeskuksessa, viidellä pienjäteasemalla, kiertävissä keräyksissä, eko- ja sekajätepisteissä, apteekeissa sekä vaarallisen jätteen konttikeräyksessä. Vuonna 2015 jätteitä vastaanotettiin yhteensä 256 000 tonnia, joista suuri osa Domargårdin jätekeskuksessa.

Vuonna 2015 merkittävin kasvu jätemäärissä tapahtui Mömossen jäteasemalla, missä vastaanotettiin puhtaita maa-aineksia yhteensä 145 000 tonnia. Maa-aineksia tuotiin pääasiassa aseman lähiympäristöstä ja pääkaupunkiseudun muista rakennuskohteista.

   2011  2012  2013  2014  2015
Sekalainen yhdyskuntajäte kg/as 446 399 323,8 293 297
Erilliskerätty biojäte kg/as 21,1 23 20,9 21,8 22,3
Vaaralliset jätteet kotitalouksista kg/as 14,9 14,9 14,8 14,9 15,4SEKAJÄTTEEN SISÄLTÄMÄ ENERGIA HYÖDYNNETÄÄN LÄMMÖN JA SÄHKÖN TUOTANNOSSA, EIKÄ SE ENÄÄ KUORMITA YMPÄRISTÖÄ KAATOPAIKALLA. LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ ITÄUUSMAALAISTEN ROSKAPUSSEISTA.

 

Käsittely ja hyödyntäminen

Suurin osa jätteistä hyödynnetään uusien tuotteiden raaka-aineina tai energiana. Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelut toimii jätteiden hyödyntämisketjussa yhdessä alansa ammattilaisten kanssa.

akku

Akut

Akkujen lyijy uusiokäyttöön lähes 100-prosenttisesti.

tiili

Betoni ja tiili

Murskataan ja käytetään maanrakennuksessa.

biojate

Biojäte

Mädättämällä biokaasua energiatuotantoon sekä jäännöksestä peltoravinnetta.

haravointi

Haravointijäte

Kompostoidaan ja hyödynnetään jätekeskuksissa esim. vanhojen jäte­täyttöjen muotoilussa.

Rosk'n Roll

kartonki

Kartonki

Uusiokartonkia mm. hylsyihin.

kyllastettypuu

Kyllästetty puu

Hake energiaksi.

lasi

Lasipakkaukset

Uusien lasipakkausten materiaaliksi.

maa

Maa-ainekset

Ympäristörakentamiseen, mm. loppu­sijoitusalueiden muotoiluun.

Rosk'n Roll

metalli

Metalli

Raaka-ainetta metalliteollisuuteen.

muovi

Muovipakkaukset

Sekalaisista muovijakeista puhdistetaan ja erotellaan uusiomuovia teollisuuden käyttöön. 

paperi

Paperi

Sanomalehti- ja pehmopaperiksi.

patteri

Paristot ja pienakut

Raaka-aineita metalliteollisuuteen.

lava

Puiset kuormalavat, kaapelikelat

Käytetään kunnostettuina sellaisenaan.

puujate

Puujäte

Hake energiaksi.

Useita toimijoita

rakennusjate

Rakennusjäte

Materiaali- ja energiahyötykäyttöön, hyödyntämiskelvoton osa loppusijoitukseen.

renkaat

Renkaat

Mm. maanrakennustuote, meluvalli.

oksat

Risut, oksat ja joulukuuset

Hake energiaksi.

Useita toimijoita

romuauto

Romuautot

Romuautosta materiaalihyödynnetään noin 95%.

sahkolaitteet

Sähkölaitteet

Useita eri raaka-aineita uusiin laitteisiin.

tasolasi

Tasolasi

Vaahtolasin ja lasivillan materiaaliksi.

vaarallinen

Vaaralliset jätteet

Korkealämpökäsittely, jossa syntyvä energia talteenotetaan.

vaatteet

Vaatteet (ehjät)

Uudelleenkäyttö sellaisenaan.

oljy

Öljyjäte

Käsiteltynä uudelleenkäyttöön.