osaaminenhyvinvointi

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

Tulosta sivu

Henkilöstön työterveyden ja turvallisuuden edistämistä tehtiin yhteistyössä työsuojelutoimikunnan, työterveyshuollon ja henkilöstön kanssa. Toimintavuoden työsuojeluohjelmaan kuului muun muassa turvallisuuskierroksia, ergonomiatarkastuksia ja uusien toimintojen riskianalyysejä sekä työsuojelutoiminnan ja ohjeistuksen uudistaminen huomioiden fuusioituminen Itä-Uudenmaan Jätehuollon kanssa.

Henkilöstön työkykyä edistettiin myös tukemalla taloudellisesti liikunta- ja kulttuuriharrastuksia sekä järjestämällä yhtiöiden yhteisiä henkilöstötapahtumia. Muun muassa vietettiin liikuntapäivää Oittaan kartanossa meloen ja SUP-lautaillen.

Henkilöstön työtyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain yhteisenä Itä-Uudenmaan Jätehuollon kanssa. Toimintavuonna työtyytyväisyyskyselyn yleisarvosana oli hyvällä tasolla: 4,5 (asteikko 1–6). Toimintaa kehitetään työtyytyväisyyskyselyn havaintojen perusteella pitkäjänteisesti.

Toimintavuonna vältyttiin työtapaturmilta ja sairaspoissaolot pysyivät samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

 

 Henkilöstö 2011 2012 2013 2014 2015
Kaikki henkilöstötyövuodet (htv) 30 30 30 29 33
Henkilöstön keskimääräinen ikä (v) 45,6 46,0 47,6 46,7 45,2
Henkilöstön koulutuksen kulut (€/htv) 548 530 543 1110 970