osaaminenhyvinvointi2

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

Tulosta sivu

Henkilöstön työterveyden ja turvallisuuden edistämistä tehtiin yhteistyössä työsuojelutoimikunnan, työterveyshuollon ja henkilöstön kanssa. Toimintavuoden työsuojeluohjelmaan kuului muun muassa turvallisuuskierroksia, ergonomiatarkastuksia ja uusien toimintojen riskianalyysejä sekä työsuojelutoiminnan ja ohjeistuksen uudistaminen huomioiden fuusioituminen Rosk'n Rollin kanssa.

Henkilöstön työkykyä edistettiin myös tukemalla taloudellisesti liikunta- ja kulttuuriharrastuksia sekä järjestämällä yhtiöiden yhteisiä henkilöstötapahtumia. Muun muassa vietettiin liikuntapäivää Oittaan kartanossa meloen ja SUP-lautaillen.

Henkilöstön työtyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain yhteisenä Rosk'n Rollin kanssa. Toimintavuonna työtyytyväisyyskyselyn yleisarvosana oli hyvällä tasolla: 4,5 (asteikko 1–6). Toimintaa kehitetään työtyytyväisyyskyselyn havaintojen perusteella pitkäjänteisesti.

Toimintavuonna vältyttiin työtapaturmilta ja sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta.

 

 Henkilöstö 2011 2012 2013 2014 2015
Kaikki henkilöstötyövuodet (htv) 25,6 29 26,4 23,3 27,3
Työsuhteen keskimääräinen pituus 7,62 6,3 6,9 7,62 7,2
Henkilöstön koulutuksen kulut (€/htv) 548 724 1088 1518 1956