rr jatteidenvastaanotto

Jätteiden vastaanotto

Tulosta sivu

Rosk'n Rollin jätteiden vastaanottoverkko tarjoaa palveluita sekä asukkaille että yrityksille. Kotitalouksilta ja vapaa-ajan asukkailta kerätään jätehuollon perusmaksua, ekomaksua, jolla ylläpidetään mm. jäteasemien vastaanottopalveluja sekä vaarallisten jätteiden ja hyötyjätteiden vastaanotto- ja käsittelypalveluita.

Munkkaan jätekeskus ja jäteasemat

Jätekeskus ja -asemat ovat yhdestä kuuteen kertaa viikossa avoinna olevia, miehitettyjä jätteiden vastaanottopaikkoja. Kahdeksalla jäteasemalla ja Munkkaan jätekeskuksessa palvellaan niiden aukioloaikoina asukkaita ja yrityksiä. Vuonna 2015 jäteasemien jätelajikyltit uudistettiin. Kyltit ovat kaksikielisiä, ja niissä on jätehuoltomääräysten mukainen jätelajin tunnisteväri.

Jäteasemille voi tuoda maksutta mm. kotitalouksien vaarallista jätettä, metalliromua, paperia, pakkauslasia, kartonkia, haravointijätettä, puhdasta puuta, risuja ja oksia sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. Kaatopaikan jätetäyttöalueelle, jätevoimalaan tai muuhun käsittelyyn päätyvät jätteet ovat maksullisia.

Jäteasemat toimivat välivarastoina hyötyjätteille, jotka myöhemmin kuljetetaan teollisuudelle uusioraaka-aineeksi. Osa jäteasemajätteistä toimitetaan edelleen tuottajayhteisön osoittamaan käsittelyyn.

Hangon, Inkoon, Karjaan, Karkkilan, Pusulan, Tammisaaren ja Vihdin jäteasemien hoidosta vastaavat urakoitsijat. Lohjalla Munkkaan jätekeskuksen sekä Karjalohjan jäteasemalla työskentelevät Rosk’n Rollin omat työntekijät.

Sekajätepisteet

Haja-asutusalueiden sekajätepisteet ovat olleet yhtiön hoidossa useissa kunnissa 1990-luvun lopulta lähtien. Vuonna 2015 Länsi-Uudellamaalla oli 160 jätepistettä. Haasteena on pisteiden väärinkäyttö: pisteitä käytetään maksamatta palvelusta ja tuomalla niille kuulumatonta jätettä, kuten remonttikuormia, sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. Pisteillä vastaanotettu jätemäärä on erittäin suuri suhteessa maksavien asiakkaiden lukumäärään. Tietyt yksittäiset pisteet roskaantuvat poikkeuksellisen paljon.

Ekopisteet

rr ekopiste

Alueella on asukkaiden käytössä 131 ekopistettä, joilla kerätään paperia, pakkauslasia ja metallia. Useilla pisteillä kerätään myös kartonkia ja vaatteita. Paperi, pakkauslasi, metalli ja kartonki kierrätetään uusiksi raaka-aineiksi.

Vuoden aikana aloitettiin neuvottelut Rinki Oy:n (ent. PYR) kanssa ekopisteiden hallinnasta. 1.1. 2016 alkaen keskeisimmät – noin 30 prosenttia – Länsi-Uudenmaan ekopisteistä siirtyivät Ringin vastuulle. Rosk'n Roll päätti jättää loput ekopisteet täydentäväksi palveluksi asukkaiden lajiteltujen hyötyjätteiden vastaanottoon.

Vaarallisten jätteiden vastaanottopaikat

Kodin vaarallisia jätteitä voi viedä maksutta 15 vastaanottopaikkaan ja kaikille kahdeksalle jäteasemalle sekä Munkkaan jätekeskukseen. Vaaralliset jätteet hävitetään turvallisesti. Rosk'n Rollin vaarallisten jätteiden keräys- ja käsittelyurakkaa hoitaa Lassila & Tikanoja Oyj.

Apteekit

Yhtiö kerää vanhoja lääkkeitä yhteistyössä 20 apteekin kanssa. Kodin vanhat lääkkeet voi jättää maksutta apteekkiin.

Joonas ja Romulus -keräystempaukset

rr romulus

Joonas- ja Romulus- autot keräsivät vaarallisia jätteitä ja metallia keväällä ja kesällä. Kevään 13 päivän kierroksella pysähdyspaikkoja oli 60, kesän 11 päivän kierroksella 40.

Yhteistyökumppanit 2015

Jäteasema Jäteasemaurakoitsija
Hanko Sabina Poutiainen Ky
Inkoo ja Karjaa F:ma Ralf Nyman Ay/Öb
Karkkila Eino Helenius Ky
Pusula Jukka Juvankoski Ky
Tammisaari Lassila & Tikanoja Oyj
Vihti Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy

 

Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen

Jätteiden käsittelyn tavoitteena on lisätä kierrätystä ja hyötykäyttöä kaatopaikkasijoituksen sijaan. Jätteiden käsittely- ja hyödyntämistoiminnot on keskitetty Lohjalle Munkkaan jätekeskukseen, jossa osa jätteistä käsitellään itse ja osa välivarastoidaan jatkokäsittelyyn toimitettavaksi. Jätekeskuksen toimintoja ovat muun muassa jätteiden välivarastointi, loppusijoitus ja siirtokuormaus, jätemateriaalien hyödyntäminen rakenteissa, nestemäisen jätteen käsittely ja jätemateriaalien murskaus.

Toimintavuoden keskeinen teema oli kahden yhtiön erilaisten käsittelyratkaisujen toimintamallien yhtenäistäminen. Jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn kilpailutukset, rakentamishankkeet ja toiminnan kehittämisen suunnittelu hoidettiin keskitetysti fuusioituvan yhtiön toimintamallien lähtökohdista. Toinen pääteema oli valmistautuminen vuoden 2016 orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituksen kiristymiseen. Sen näkyvimpänä toimenpiteenä toteutettiin rakennusjätteen välivarastoinnin järjestäminen ja sen käsittelyn kilpailutus.

Materiaalivirrat

Rosk'n Roll Oy Ab vastaanottaa jätemateriaaleja Munkkaan jätekeskuksessa, kahdeksalla jäteasemalla (Hanko, Inkoo, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Pusula, Tammisaari ja Vihti), kiertävissä keräyksissä, eko- ja sekajätepisteissä, apteekeissa sekä vaarallisen jätteen konttikeräyksessä. Vuonna 2015 jätteitä vastaanotettiin yhteensä 119 001 tonnia, joista suuri osa Munkkaan jätekeskuksessa.