Taloudellinen vastuu

Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto kasvoi 1,2 miljoonaa euroa toiminnan tuloksen pysyessä käytännössä ennallaan, 0,7 miljoonassa eurossa. Tämä johtui sekajätteen energiahyödyntämisen vaikutuksesta sekä tulojen että kulujen määriin. Toiminta Vantaan Energia Oy:n voimalassa jatkui ensimmäisen kokonaisen tilikauden ajan ja vähensi edelleen myös loppusijoitukseen päätyneen jätteen määrää verrattuna edelliseen vuoteen.

Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat tilikauden lopussa erinomaisella tasolla. Korollisen vieraan pääoman määrä jatkoi pienentymistään tulorahoituksen kattaessa rahoitustarpeet. Rosk'n Roll toimii omakustannusperiaatteella. Yhtiö ei jaa tuloksestaan osinkoa eikä saa toimintakulujensa kattamiseen omistajiltaan taloudellista tukea.

Yhtiön taloudellinen tilanne on vahva. Omavaraisuusaste on 61,8 prosenttia. Yhtiö investoi aktiivisesti kehityshankkeisiin ja lakisääteisistä velvoitteista huolehtimiseen.

Rosk'n Roll toteuttaa korkeatasoiset jätehuoltopalvelunsa edelleen kustannustehokkaasti orgaanisen jätteen kaatopaikkarajoitusten astuttua voimaan vuoden 2016 alussa. Tämä on varmistettu pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella energiahyödyntämisen palveluhankinnalla. Samalla rooliaan toiminnassamme kasvattavat uudet käsittelymenetelmät ja materiaalikierron tehostaminen.

Ekomaksun
jakauma 2015 (%)

Sekajätetyhjennystulon
jakauma 2015 (%)

Hallituksen toimintakertomus

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Liitetiedot

Tilintarkastuskertomus