Organisaatio

Tulosta sivu

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, jätehuolto­viranomainen sekä valvonta­viranomainen tekevät tieto­yhteistyötä

Jäteyhtiön sekä jätehuolto- ja valvontaviranomaisten yhteistyönä syntyy laadukas jätehuoltopalvelu kunnan kaikille asukkaille.

Kunnallista jätehuoltoa ohjaavat useat lait ja määräykset. Jätelaki määrittelee jätehuollon vastuut ja velvollisuudet. Alueelliset jätehuoltomääräykset määrittelevät muun muassa asukkaan velvollisuuksia jätehuoltojärjestelmän käytössä.

Porvoon alueellinen jätelautakunta on Porvoon kaupungin sekä Askolan, Pornaisten, Loviisan ja Sipoon kuntien jätehuoltoviranomainen.

Kuntien ympäristöviranomaiset ja ELY-keskus toimivat jätehuollon valvontaviranomaisena Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n alueella.

Jätehuollon vastuunjako

iuj jatehuollonvastuu FI