iuj jatteidennouto

Jätteiden nouto

Tulosta sivu

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy hoitaa toimialueensa asukkaiden, kesäasukkaiden ja julkisten toimijoiden jätehuollon. Kiinteistökohtaiseen jätteiden keräykseen kuuluu 37 500 kiinteistöä. Näistä 14 prosenttia käyttää yhteistä jäteastiaa lähinaapurin kanssa. Sekajätepisteitä käyttää lähes 4 000 kiinteistöä, joista vapaa-ajankiinteistöjä on 90 prosenttia. Itä-Uudenmaan Jätehuollon järjestämässä biojätteen erilliskeräyksessä on noin 1 150 kiinteistöä ja kartongin 660 kiinteistöä. Vuonna 2015 seka- ja biojäteastioita tyhjennettiin noin 708 000 kertaa, kartonkiastiat 32 000 kertaa.

Monilokerokeräys on vaihtoehto oman pihan sekajäteastialle. Monilokeroastiassa on omat lokeronsa kartongille, paperille ja sekajätteelle sekä neljäs lokero, johon lajitellaan sekä lasi että metalli. Jätteet noutaa nelilokeroinen keräysauto, joka pitää jätteet erillään keräyksen aikana. Sekajäte ohjataan energiahyötykäyttöön ja paperi, kartonki, metalli ja lasi teollisuudelle uudeksi raaka-aineeksi.

Kierrätystä helpottavan monilokeroastian tilaajia oli vuonna 2015 noin 880, ja astioita tyhjennettiin 19 300 kertaa.

Itä-Uudenmaan Jätehuollon järjestämä jätteen noutopalvelu sekä lajittelulavapalvelu laajentavat kiinteistölle tarjottua palveluvalikoimaa.

Jätehuollon viranomaisena toimi Porvoon alueellinen jätelautakunta, johon kuuluvat kaikki alueen kunnat. Yhtiöllä on keskeinen rooli sekä jätehuollon viranomaisrekisterin täydentämisessä että ylläpidossa.

Sekajätetyhjennykset vuodessa kunnittain 2009–2015

  ASKOLA LOVIISA PORNAINEN PORVOO SIPOO YHTEENSÄ
2009

31685

118461

33660

288702

119230

591738

2010

32734

119495

34732

294305

121342

602608

2011

32441

121109

34783

297665

124661

610659

2012

34143

126483

36070

303381

122611

622688

2013

35168

126758

35703

307984

126370

631983

2014

33640

124592

35541

275923

122292

591988

2015

35382

127997

36383

315666

129862

645290

 

Keskitetty kilpailutus kannattaa

Sekajätteen kuljetus kotoa käsittelyyn on kunnallista palvelua. Itä-Uudenmaan Jätehuollon tehtävänä on kilpailuttaa kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljetukset lain vaatimusten mukaisesti.

Säännöllisellä kilpailutuksella saadaan tehokkuutta kuljetuksiin sekä pidettyä asiakashinnat alhaisina. Itä-Uudenmaan Jätehuolto vastaa paitsi tyhjennysten kilpailuttamisesta myös jäteautojen reiteistä, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta.

Toimintavuonna kilpailutettiin Porvoon ja Loviisan alueiden sekajätteen kuljetusurakat. Porvoossa sekajätteen tyhjennykset hoitaa keskusta-alueella Jätehuolto Laine Ay ja muilla alueilla HFT Network Oy, Loviisassa keskusta-alueella Lassila & Tikanoja Oyj ja muilla alueilla HFT Network Oy.

Lisäksi kilpailutettiin ekopisteiden kunnossapito, jäteastioiden toimitus ja noutopalvelu-urakka, joita hoitaa Auriga Oy.

Sekajäte hyödynnetään energiana

Pääosa Sipoon, Askolan ja Pornaisten sekajätteestä sekä osa Porvoon sekajätteestä toimitetaan Vantaan jätevoimalaan. Loviisan sekajätteet sekä osa Porvoon jätteistä toimitetaan Kotkan hyötyvoimalaitokseen.

Asiakaspalvelu vastaanotti vuoden aikana 13 274 puhelua ja noin 3 000 sähköpostia. Asiakaspalvelun vastausaika puheluun oli vuonna 2015 keskimäärin 17 sekuntia.

Yhteistyökumppanit 2015

Sekajätekuljetus:

 • TSE-Tienvieri Oy
 • HFT Network Oy
 • Lassila & Tikanoja Oyj
 • Jätehuolto Laine Oy
 • Strand PG (lauttakeräys, Sipoon saaristo)

Biojätekuljetus:

 • HFT Network Oy

Kartonki-, lasi- ja metallikuljetus:

 • Sita Suomi Oy
 • Porvoon Huoltomiehet Oy

Vaihtolava- ja puristinsäiliökuljetukset:

 • Kuljetusliike Kim-Johan Nuikka Oy 1.10. alkaen
 • 30.9.2015 asti Loviisan Viemäripalvelu Ky ja Hesingin KTK Oy ja HFT Network Oy

Noutopalvelu:

 • Auriga Oy

Jäteastiakuljetukset:

 • Auriga Oy

Itä-Uudenmaan Jätehuollon kiinteistökohtaiset palvelut

 • Sekajätteen säännöllinen keräys kaikille asunnoille ja vapaa-ajan kiinteistöille; vaihtoehtoina oma jäteastia, yhteinen jäteastia esimerkiksi naapurin tai tiehoitokunnan kanssa tai IUJ:n ylläpitämien sekajätepisteiden käyttö. Sipoon sisäsaaristossa on mahdollista liittyä jätteen lauttakuljetukseen.
 • Biojätteen säännöllinen keräys kiinteistöille, joissa vähintään 5 asuntoa
 • Kartongin säännöllinen keräys kiinteistöille, joissa vähintään 20 asuntoa
 • Lasin säännöllinen keräys kiinteistöille, joissa vähintään 40 asuntoa
 • Metallin säännöllinen keräys kiinteistöille, joissa vähintään 40 asuntoa
 • Jäteastioiden vuokrapalvelu erikseen tilattaessa
 • Noutopalvelu suurikokoisille jätteille erikseen tilattaessa

Kiinteistökohtaiset keräyspalvelut ovat kaikkien toimialueen asuinkiinteistöjen, julkisten kiinteistöjen ja yritysten käytettävissä.

Jäteastioiden tyhjennysmäärä