Rahoituslaskelma

Tulosta sivu
  2015 2014
Liiketoiminnan rahavirta    
 Liikevoitto  741 416,80 607 442,25 
     
 Oikaisut liikevoittoon    
 Suunnitelman mukaiset poistot  1 236 614,35  1 304 314,63
 Tuotot, joihin ei liity maksua (ennakot)  66 015,06 0,00 
 Kulut, joihin ei liity maksua (pakolliset varaukset)  270 901,53  144 998,68
 Oikaisut yhteensä 1 573 530,94   1 449 313,31
     
 Käyttöpääoman muutos    
 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+)  -169 139,16  -123 387,08
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)  63 047,90  153 120,53
 Käyttöpääoman muutos  -106 091,26  29 733,45
     
Rahoitustuotot ja -kulut  4 334,48  44 920,59
Maksetut välittömät verot   -217 764,94  -170 262,43
Liiketoiminnan rahavirta    1 995 426,02  1 961 147,17
     
Investointien rahavirta    
 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin  -814 991,92  -574 916,38
 Investoinnit muihin sijoituksiin (antolainaus)  0,00  -16 255,35
 Investointien rahavirta  -814 991,92  -591 171,73
     
Rahoituksen rahavirta    
 Lainojen takaisinmaksu  -120 000,00  -120 000,00
 Rahoituksen rahavirta  -120 000,00  -120 000,00
     
Rahavirtojen muutos   1 060 434,10  1 249 975,44
Rahavarat tilikauden alussa   2 122 629,70  872 654,26
Rahavarat tilikauden lopussa   3 183 063,80  2 122 629,70
Rahavarojen muutos   1 060 434,10  1 249 975,44