Taloudellinen vastuu

Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli 11,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 1 miljoonaa euroa maa-ainesten vastaanoton lisääntymisen myötä. Myös tilikauden tulos, 741 417 euroa, kasvoi ylittäen budjetissa arvioidun reippaasti.

Yhtiön vakavaraisuus jatkoi tilikauden aikana vahvistumistaan ja maksuvalmius säilyi erinomaisena. Oman ja vieraan pääoman suhde paranee vuosi vuodelta, kun tulorahoitus kattaa investointitarpeet ja vanhoja velkoja suoritetaan. Itä-Uudenmaan Jätehuolto toimii omakustannusperiaatteella. Yhtiö ei jaa tuloksestaan osinkoa eikä saa toimintakulujensa kattamiseen omistajiltaan taloudellista tukea.

Yhtiön taloudellinen tilanne on vahva. Omavaraisuusaste on 42,1 prosenttia ja oman pääoman tuotto 11,3 prosenttia. Tehdyt investoinnit kohdistuvat sekä jätehuollon tuleviin tarpeisiin Kilpilahdessa että nykyisistä lakisääteisistä velvoitteista huolehtimiseen. Yhtiön jätemaksut ovat valtakunnallisessa vertailussa kilpailukykyisiä.

Itä-Uudenmaan Jätehuolto toteuttaa korkeatasoiset jätehuoltopalvelunsa edelleen kustannustehokkaasti orgaanisen jätteen kaatopaikkarajoitusten astuttua voimaan vuoden 2016 alussa. Tämä on varmistettu pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella energiahyödyntämisen palveluhankinnalla. Samalla rooliaan toiminnassamme kasvattavat uudet käsittelymenetelmät ja materiaalikierron tehostaminen.

EKOMAKSUN
KÄYTTÖ 2015 (%)

Sekajätetyhjennystulon
jaukauma 2015 (%)

Hallituksen toimintakertomus

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Liitetiedot

Tilintarkastuskertomus