iuj sidosryhmaviestinta

Sidosryhmäviestintä

Tulosta sivu

Itä-Uudenmaan Jätehuollon viestinnässä jäteneuvonnalla on keskeinen rooli perinteisen organisaatioviestinnän ohella. Jäteneuvonta on lakisääteinen tehtävä, jonka omistajakunnat ovat antaneet yhtiön tehtäväksi. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk'n Rollin Oy Ab:n tiedotus ja neuvonta vuonna 2015 toimivat yhtenä yksikkönä ja palvelivat molempia yhtiöitä.

IUJ:n keskeiset sidosryhmät ovat itäuusmaalaiset asukkaat, yrityksen henkilökunta, yhteistyökumppanit, päättäjät sekä media. Asukkaiden, kesäasukkaiden, koululaisten, opettajien, yhdistysten sekä isännöitsijöiden tiedonsaanti on pyritty kattamaan yhtiön verkkosivujen, asiakaspalvelun, uutiskirjeiden, tiedotteiden, Kierrättäjä-asiakaslehden, jäteneuvontatilaisuuksien, vierailujen, oppaiden sekä laskun liitteenä lähetettävien asiakastiedotteiden avulla. Kaikki julkaisut toimitetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Lehti ja kalenteri joka kotiin

Kierrättäjä-asiakaslehti jaettiin alueen jokaiseen talouteen toukokuussa. Asiakaslehti postitettiin lisäksi kaikille niille, joilla on vapaa-ajan asunto Itä-Uudellamaalla mutta vakituinen osoite muualla. Lisäksi ensimmäistä kertaa yhtiö jakoi kaikkiin alueen kotitalouksiin ja yrityksiin jätehuollon vuoden 2016 seinäkalenterin. Kalenteri jaettiin joulukuussa 2015.

Rosk'n Rollin ja Itä-Uudenmaan Jätehuollon yhteinen intranet Rollari vakiinnutti vuoden 2015 aikana asemansa yhtiöiden sisäisen viestinnän tärkeimpänä kanavana. Edelleen sähköposti sekä säännölliset henkilöstökokoukset ja -tapahtumat ovat merkittävässä roolissa henkilöstöviestinnässä.

Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin, kuten kuljetusurakoitsijoihin sekä muihin jätelaitoksiin, hoidettiin neuvotteluissa, vierailuilla sekä erilaisissa koulutustilaisuuksissa.

Kestävän kehityksen ajattelua kampanjalla ja nukketeatterilla

iuj fiksaalahja

Rosk'n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto osallistuivat European Week for Waste Reduction -teemaviikkoon (EWWR) 21.–29.11.2015. Alueellinen jätteen vähentämisen viikon kampanja oli ”Fiksaa lahja”. Kampanjalla aktivoitiin kouluja toteuttamaan vähäjätteisiä ja kierrätettyjä joululahjoja. Teemaviikon aikana alueen koululaisille tarjottiin myös tietoa vähäjätteisen arjen onnistumiseksi.

Yhtiön tiedotus ja neuvonta suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä Lohjan kierrätyskeskuksen ja Nuorisotyöpaja Tuuman kanssa nukketeatteriesityksen Ylös, alas, ympäri. Kulutuskriittistä ja ympäristösuojeluteemaista nukketeatteriesitystä esitettiin alueen kouluissa. Lisäksi se videoitiin ja tallennettiin kaikkien saataville yhtiön YouTube-kanavalle.

Kuntapäättäjät, omistajat, viranomaiset sekä Itä-Uudenmaan jätelautakunta saivat IUJ:n toiminnasta tietoa erilaisista raporteista, kokouksissa, vierailuilla, sähköisistä tiedotteista, vuosikertomuksesta sekä verkkosivuilta.

Osa yhtiön palvelujen viestintään ja tunnettavuuden lisäämiseen suunnitelluista toimenpiteistä siirrettiin odottamaan fuusion toteutumista.

Viestintä 2015

  • Mediatiedotteet 30 kpl
  • Kierrättäjä-asiakaslehti, levikki 53 000 kpl
  • Neuvontatilaisuuksia järjestettiin Itä- ja Länsi-Uudellamaalla 170 ryhmälle, niissä tavoitettiin noin 5 100 asiakasta.
  • Lisäksi osallistuttiin toimialueen paikallisiin tapahtumiin, mm. Loviisan Wanhat Talot, Nikkilän markkinat ja Askolan messut.
  • Paikallislehdissä julkaistiin vuoden aikana noin 120 uutista, joissa aiheena tai tietolähteenä oli IUJ. Lisäksi Itä-Uudenmaan paikallislehdissä julkaistiin jätehuoltoon ja IUJ:n toimintaan liittyviä mielipidekirjoituksia, kuulutuksia ja ilmoituksia. Yhtiön asiantuntijoita haastateltiin myös radio-ohjelmiin ja -uutisiin.