rr kehityshankkeet

Kehityshankkeet ja asiakastyytyväisyys

Tulosta sivu

Asiakaspalvelun parantamiseksi Rosk'n Roll Oy Ab on kehittänyt sähköisen raportointityökalun, jonka avulla suurasiakkaamme saavat ajantasaisen tiedon käyttämistään jätepalveluista ja muun muassa tuottamansa jätteen määrästä. Kaikille asiakkaille kehitetyn sähköisen asiointikanavan avulla on mahdollista verkkopalvelussa esimerkiksi tarkistaa jäteastian seuraava tyhjennyspäivä, tehdä muutoksia jätepalveluihin tai tilata ylimääräinen lisätyhjennys.

Yhtiö on kehittämässä automaattista jäteasemaa, joka toimisi osan aikaa miehittämättömänä. Itsepalveluperiaatteella on mahdollista jatkaa jäteaseman aukioloaikaa kustannustehokkaasti ja samalla parantaa palvelutarjontaa.

Asiakas­tyytyväisyys­kyselyn tulokset erinomaisia

Rosk'n Roll Oy Ab:n asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti, ja vuoden 2015 kyselyn tulokset olivat erinomaiset: yhtiön toimintaan erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä oli nyt 79 % (v. 2014 yhteensä 74 %). Erittäin tyytyväisten osuus oli noussut 24 %:sta 29 %:iin, melko tyytyväisten osuus oli pysynyt entisellään. Tulokset, ja etenkin vastauksissa esitetyt kehitysideat, ovat tärkeä apuväline suunnitellessamme toiminnan parantamista edelleen.

Kyselyn toteutti Rosk'n Rollille Feelback syksyllä 2015. Kyselyssä oli mukana kotitalouksia, kesäasukkaita, isännöitsijöitä ja yrityksiä. Vastauksia saatiin yhteensä 937, ja vastausprosentti oli noin 30 %.

Asiakastyytyväisyys-
kyselyn kokonaisarvosana (%)

Arvio asiakaspalvelusta (%)

Arvio jätekeskuksesta ja jäteasemista (%)