osaaminenhyvinvointi

Personalens kunskapsnivå och välbefinnande

Skriv ut sidan

Personalens arbetshälsa och säkerhet främjades i samarbete med arbetarskyddskommittén, företagshälsovården och personalen. Till arbetarskyddsprogrammet under verksamhetsåret hörde bland annat säkerhetsrundturer, ergonomikontroller och riskanalyser av nya verksamheter samt förnyelse av arbetarskyddsverksamheten och anvisningarna med beaktande av fusionen med Östra Nylands Avfallsservice.

Personalens arbetsförmåga främjades också genom ekonomiskt stöd till idrotts- och kulturaktiviteter samt genom gemensamma personalevenemang för de båda bolagen. Bland annat tillbringade bolagens personal motionsdagen på Oitans herrgård där de paddlade och använde SUP-bräda.

En enkät för arbetstillfredsställelse bland personalen genomförs årligen i samarbete med Östra Nylands Avfallsservice. Det allmänna betyget för arbetstillfredsställelsen låg under verksamhetsåret på en god nivå: 4,5 (på skalan 1–6). Verksamheten utvecklas långsiktigt utifrån observationerna som gjordes i enkäten för arbetstillfredsställelse.

Man undvek arbetsolyckor under verksamhetsåret och sjukfrånvaron låg på samma nivå som under föregående år.

 

  2011 2012 2013 2014 2015
Årsverken totalt (årsverke) 30 30 30 29 33
Personalens genomsnittliga ålder (år) 45,6 46,0 47,6 46,7 45,2
Utgifter för utbildning av personalen (€/årsverk) 548 530 543 1110 970