rr kehityshankkeet

Utvecklingsprojekt

Skriv ut sidan

För att förbättra kundservicen har Rosk'n Roll Oy Ab utvecklat ett elektroniskt rapporteringsverktyg. Med hjälp av det får våra företagskunder uppdaterad information om de avfallstjänster de använder och bl.a. mängden avfall de producerat. Genom den elektroniska tjänsten som har utvecklats för alla våra kunder kan man till exempel kontrollera dagen för följande soptömning, göra ändringar i avfallsservicetjänsterna eller beställa extra tömning.

Företaget håller på och utvecklar en automatisk avfallsstation som skulle fungera delvis obemannad. Med självbetjäningsprincipen är det möjligt att förlänga avfallsstationernas öppethållningstider kostnadseffektivt och tillika förbättra tjänstutbudet.

Utmärkta resultat i kundnöjdhetsenkäten

Kundnöjdheten bland Rosk'n Roll Oy Ab:s kunder mäts regelbundet och resultaten av enkäten 2015 var utmärkta: de kunder som var mycket nöjda eller nöjda med bolagets verksamhet uppgick nu till 79 procent (sammanlagt 74 procent år 2014). Andelen mycket nöjda hade stigit från 24 procent till 29 procent och andelen nöjda hade förblivit densamma. Resultaten och särskilt de utvecklingsidéer som presenteras i svaren är ett viktigt hjälpmedel för oss när vi planerar fortsatt förbättring av verksamheten.

Feelback genomförde enkäten för Rosk'n Roll Oy Ab på hösten 2015. I enkäten deltog hushåll, sommargäster, disponenter och företag. Det inkom 937 svar, svarsprocenten var cirka 30 procent.

Helhetsbetyg (%)

Bedömning av kundservicen (%)

Bedömning av avfallscentralen och avfallsstationerna (%)