rr jatteidenvastaanotto

Mottagning av avfall

Skriv ut sidan

Rosk'n Rolls mottagningsnätverk för avfall erbjuder tjänster för både invånare och företag. Med ekoavgiften, den så kallade basavgiften inom avfallshanteringen som privathushåll och sommargäster betalar, upprätthålls bland annat mottagningen vid avfallsstationerna samt mottagningen och behandlingen av farligt och återvinnbart avfall.

Munka avfallscentral och avfallsstationerna

Avfallscentralen och avfallsstationerna är bemannade mottagningsplatser för avfall och håller öppet en till sex gånger i veckan. Åtta avfallsstationer och Munka avfallscentral betjänar såväl hushåll som företag under öppettiderna. Skyltarna för avfallsslagen vid avfallsstationerna förnyades under 2015. Skyltarna är tvåspråkiga och på dem finns en identifieringsfärg för avfallsslaget i enlighet med avfallshanteringsbestämmelserna.

På avfallsstationerna kan hushållen avgiftsfritt lämna in bl.a. farligt avfall, metallskrot, papper, glas, kartong, krattavfall, obehandlat trä, ris och kvistar samt el- och elektronikskrot. Avfall som transporteras vidare till avstjälpningsplatsens avfallsupplag, avfallskraftverket eller vidare för annan behandling är avgiftsbelagt.

Avfallsstationerna fungerar som mellanlager för återvinnbart avfall. Från avfallsstationerna transporteras det återvinnbara avfallet vidare till industrin som returråvara. En del av avfallet vid avfallsstationerna levereras vidare till den behandling som anvisats av producentsammanslutningen.

Entreprenörer tar hand om verksamheten vid Ekenäs, Hangö, Högfors, Ingå, Karis, Pusula och Vichtis avfallsstationer. På Munka avfallscentral i Lojo och Karislojo avfallsstation arbetar Rosk'n Rolls egen personal.

Blandavfallspunkter

Bolaget har sedan slutet av 1990-talet upprätthållit blandavfallspunkter på glesbygden i flera av kommunerna i området. År 2015 fanns det 160 blandavfallspunkter i Västnyland. En stor utmaning är missbruket: vissa använder servicen vid blandavfallspunkterna utan att betala för den eller dumpar sådant avfall som inte tas emot vid avfallspunkten, såsom byggavfall, elapparater och farligt avfall. Den mängd avfall som lämnas in på avfallspunkterna är extremt stor i proportion till antalet betalande kunder. Vissa avfallspunkter utsätts för exceptionellt grov nedskräpning.

Ekopunkter

rr ekopiste

Invånarna i området har tillgång till 131 ekopunkter där man samlar in papper, glas och metall. Vid flera ekopunkter samlar man även in kartong och kläder. Papper, glas, metall och kartong återvinns som råmaterial.

Under året inledde bolaget förhandlingar med Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab (f.d. PYR) om administrationen av ekopunkterna. Från och med den 1 januari 2016 övergick de viktigaste – cirka 30 procent – av ekopunkterna i västra Nyland på Rinkis ansvar. Rosk'n Roll beslöt att behålla resten av ekopunkterna som en kompletterande tjänst för mottagning av invånarnas sorterade återvinnbara avfall.

Mottagningsplatser för farligt avfall

Farligt avfall som uppkommit i hushållen kan avgiftsfritt lämnas in på 15 mottagningsplatser samt till samtliga åtta avfallsstationer och Munka avfallscentral. Det farliga avfallet oskadliggörs på ett säkert sätt. Lassila & Tikanoja Oyj fungerar som Rosk’n Rolls entreprenör för insamlingen och hanteringen av farligt avfall.

Apotek

Bolaget samlar in föråldrade läkemedel i samarbete med 20 apotek. Hushållens läkemedelsavfall tas avgiftsfritt emot vid apoteken.

Jonas och Romulus ambulerande insamling

rr romulus

Insamlingsbilarna Jonas och Romulus samlade in farligt avfall och metall under våren och sommaren. Under vårturens 13 insamlingsdagar stannade bilarna på 60 platser och under sommarturens 11 dagar på 40 platser.

Samarbetspartner år 2015

Avfallsstation Avfallsstationsentreprenörer
Hangö Sabina Poutiainen Ky
Ingå och Karis F:ma Ralf Nyman Ay/Öb
Högfors Eino Helenius Ky
Pusula Jukka Juvankoski Ky
Ekenäs Lassila & Tikanoja Oyj
Vichtis Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy

 

Avfallsbehandling och nyttoanvändning

Målet med avfallsbehandlingen är att öka återvinningen och nyttoanvändningen i stället för deponering på avstjälpningsplatsen. Avfallsbehandlingen och återvinningen av avfall är koncentrerad till Munka avfallscentral i Lojo, där bolaget självt behandlar en del av avfallet och en del mellanlagras innan det transporteras till fortsatt behandling. Funktionerna vid avfallscentralen är bland annat mellanlagring, slutdeponering och omlastning av avfall, utnyttjande av avfallsmaterial i konstruktionerna, behandling av flytande avfall och krossning av avfallsmaterial.

Ett centralt tema under verksamhetsåret var samordningen av verksamhetsmodellerna för olika behandlingslösningar i de båda bolagen. Konkurrensutsättningen av återvinning och behandling av avfall, byggprojekten och planeringen av hur verksamheten ska utvecklas sköttes centralt utifrån verksamhetsmodellerna i det fusionerade bolaget. Ett annat huvudtema var förberedelserna inför begränsningen av deponeringen av organiskt avfall på avstjälpningsplatserna 2016, den synligaste åtgärden var mellanlagring av byggavfall och konkurrensutsättning för behandlingen av det.

Materialflöden

Rosk'n Roll Oy Ab tar emot avfallsmaterial vid Munka avfallscentral, åtta avfallsstationer (Ekenäs, Hangö, Högfors, Ingå, Karis, Karislojo, Pusula och Vichtis), ambulerande insamlingar, eko- och blandavfallspunkter, apotek samt containerinsamling av farligt avfall. År 2015 mottogs sammanlagt 119 001 ton avfall, en stor del av det vid Munka avfallscentral.