iuj sidosryhmaviestinta se

Kommunikation med intressent­grupper

Skriv ut sidan

Avfallsrådgivning har en central roll i kommunikationen hos Östra Nylands Avfallsservice vid sidan av den traditionella organisationskommunikationen. Avfallsrådgivning är en lagstadgad uppgift som ägarkommunerna har gett bolaget i uppdrag att sköta. År 2015 fungerade informationen och rådgivningen hos Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk'n Roll Oy Ab som en enhet och betjänade båda bolagen.

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s centrala intressentgrupper är invånarna i östra Nyland, företagets personal, samarbetspartner, beslutsfattare och media. Invånare, sommargäster, skolelever, lärare, föreningar och disponenter får information via bolagets webbplats, kundservice, nyhetsbrev, meddelanden, kundtidningen Återvinnare, avfallsrådgivningsmöten, besök, broschyrer samt kundmeddelanden som skickas med fakturan. Alla publikationer tillhandahålls på svenska och finska.

Tidningen och kalendern i varje hem

Kundtidningen Återvinnare delades ut till alla hushåll i området i maj. Dessutom postades kundtidningen till alla som har en fritidsbostad i östra Nyland, men en fast adress på annan ort. Dessutom delade bolaget för första gången ut en avfallshanteringskalender för 2016 till alla hushåll och företag i området. Kalendern delades ut i december 2015.

Rosk'n Roll Oy Ab:s och Östra Nylands Avfallsservice Ab:s gemensamma intranät Rollari befäste under 2015 sin ställning som den viktigaste kanalen för bolagens interna kommunikation. E-post och regelbundna personalmöten och -evenemang har fortfarande en betydande roll inom personalkommunikationen.

Kontakten med samarbetspartner såsom transportentreprenörer samt andra avfallsanläggningar sköts via förhandlingar, besök och olika kurser.

Kampanj och dockteater för att väcka tankar om en hållbar utveckling

iuj fiksaalahja

Rosk'n Roll och Östra Nylands Avfallsservice deltog i temaveckan European Week for Waste Reduction (EWWR) den 21–29 november 2015. Den regionala kampanjen under veckan för att minska avfallet var ”Fixa en gåva”. Under kampanjen aktiverades skolorna till att fixa återvunna julklappar som ger upphov till litet avfall. Under temaveckan erbjöds skoleleverna i området också information om hur man lyckas minska avfallet i vardagen.

Bolagets information och rådgivning planerade och genomförde dockteaterföreställningen Upp, ner, runt tillsammans med Lojo återvinningscentral och ungdomsverkstaden Tuuma. Den konsumtionskritiska dockteaterföreställningen med miljöskydd som tema förevisades i områdets skolor. Dessutom spelades den in och lades upp på bolagets YouTube-kanal där alla kan se den.

De kommunala beslutsfattarna, ägarna, myndigheterna och avfallsnämnden i östra Nyland får information om Östra Nylands Avfallsservice Ab:s verksamhet via olika rapporter, möten, besök, elektroniska meddelanden, årsberättelsen och webbplatsen.

En del av de åtgärder som planerats för att öka kommunikationen och kännedomen om bolagets tjänster flyttades fram i väntan på att fusionen ska genomföras.

Kommunikation 2015

  • Pressmeddelanden 30 st.
  • Kundtidningen Återvinnare, upplaga 53 000
  • Rådgivningsmöten ordnades för 170 grupper i östra och västra Nyland där man nådde ut till över 5 100 kunder.
  • Dessutom deltog bolaget i lokala evenemang på verksamhetsområdet, bl.a. på Lovisa Historiska Hus, Nickby marknad och mässan i Askola.
  • I lokaltidningarna publicerades under året cirka 120 nyheter som handlade om eller innehöll information från Östra Nylands Avfallsservice. Dessutom publicerades i de östnyländska lokaltidningarna insändare och debattartiklar, kungörelser och annonser i anslutning till avfallshanteringen eller Östra Nylands Avfallsservice Ab:s verksamhet. Bolagets sakkunniga intervjuades också för radioprogram och nyheter.