Organisation

Skriv ut sidan

Östra Nylands Avfallsservice Ab, avfalls­hanterings­myndighet och övervaknings­myndighet gör informations­samarbete

En högklassig avfallshantering för alla kommuninvånare uppkommer som ett samarbete mellan avfallsbolaget samt avfallshanterings- och övervakningsmyndigheterna.

Den kommunala avfallshanteringen styrs av många lagar och bestämmelser. Avfallshanteringens ansvarsområden och skyldigheter fastställs i avfallslagen. De regionala avfallshanteringsbestämmelserna fastställer bl.a. invånarnas skyldigheter vid användningen av avfallshanteringssystemet.

Borgå regionala avfallsnämnd är Borgå stads, Askola, Borgnäs, Lovisa och Sibbo kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet.

Kommunens miljöskyddsmyndighet och ELY-centralen är övervakningsmyndighet i Östra Nylands Avfallsservice Ab:s region.

Ansvarfördelning inom avfallshanteringen

 iuj jatehuollonvastuu SE2