iuj jatteidenvastaanotto2

Mottagning av avfall

Skriv ut sidan

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s mottagningsnätverk för avfall erbjuder tjänster för både invånare och företag. 

Med ekoavgiften, den så kallade basavgiften inom avfallshanteringen som privathushåll och sommargäster betalar, upprätthålls bland annat mottagningen vid avfallsstationerna samt mottagningen och behandlingen av farligt och återvinnbart avfall.

Domargårds avfallscentral och avfallsstationerna

iuj momossen ilmakuva

Mömossens avfalsstation

Avfallscentralen och avfallsstationerna är bemannade mottagningsplatser för avfall och håller öppet en till sex gånger i veckan. Åtta avfallsstationer och Munka avfallscentral betjänar såväl hushåll som företag under öppettiderna. Skyltarna för avfallsslagen vid avfallsstationerna förnyades under 2015. Skyltarna är tvåspråkiga och på dem finns en identifieringsfärg för avfallsslaget i enlighet med avfallshanteringsbestämmelserna.

På avfallsstationerna kan hushållen avgiftsfritt lämna in bl.a. farligt avfall, metallskrot, papper, glas, kartong, krattavfall, obehandlat trä, ris och kvistar samt el- och elektronikskrot. Avfall som transporteras vidare till avstjälpningsplatsens avfallsupplag, avfallskraftverket eller vidare för annan behandling är avgiftsbelagt.

Avfallsstationerna fungerar som mellanlager för återvinnbart avfall. Från avfallsstationerna transporteras det återvinnbara avfallet vidare till industrin som returråvara. En del av avfallet vid avfallsstationerna levereras vidare till den behandling som anvisats av producentsammanslutningen.

Entreprenörer tar hand om verksamheten vid Ekenäs, Hangö, Högfors, Ingå, Karis, Pusula och Vichtis avfallsstationer. På Munka avfallscentral i Lojo och Karislojo avfallsstation arbetar Rosk'n Rolls egen personal.

Blandavfallspunkter

Bolaget har sedan slutet av 1990-talet upprätthållit blandavfallspunkter på glesbygden i flera av kommunerna i området. År 2015 fanns det 160 blandavfallspunkter i Västnyland. En stor utmaning är missbruket: vissa använder servicen vid blandavfallspunkterna utan att betala för den eller dumpar sådant avfall som inte tas emot vid avfallspunkten, såsom byggavfall, elapparater och farligt avfall. Den mängd avfall som lämnas in på avfallspunkterna är extremt stor i proportion till antalet betalande kunder. Vissa avfallspunkter utsätts för exceptionellt grov nedskräpning.

Ekopunkter

iuj ekopiste2

Invånarna i området har tillgång till 131 ekopunkter där man samlar in papper, glas och metall. Vid flera ekopunkter samlar man även in kartong och kläder. Papper, glas, metall och kartong återvinns som råmaterial.

Under året inledde bolaget förhandlingar med Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab (f.d. PYR) om administrationen av ekopunkterna. Från och med den 1 januari 2016 övergick de viktigaste – cirka 30 procent – av ekopunkterna i västra Nyland på Rinkis ansvar. Rosk'n Roll beslöt att behålla resten av ekopunkterna som en kompletterande tjänst för mottagning av invånarnas sorterade återvinnbara avfall.

Mottagningsplatser för farligt avfall

Farligt avfall som uppkommit i hushållen kan avgiftsfritt lämnas in på 15 mottagningsplatser samt till samtliga åtta avfallsstationer och Munka avfallscentral. Det farliga avfallet oskadliggörs på ett säkert sätt. Lassila & Tikanoja Oyj fungerar som Rosk'n Rolls entreprenör för insamlingen och hanteringen av farligt avfall.

Apotek

Bolaget samlar in föråldrade läkemedel i samarbete med 20 apotek. Hushållens läkemedelsavfall tas avgiftsfritt emot vid apoteken.

Romulus och Otto – ambulerande insamlingar

iuj ottolautta5Otto-insamlingsbilarna ambulerar på våren i alla kommuner och stannar vid cirka 100 hållplatser. Till insamlingen kan hushållen avgiftsfritt föra farligt avfall och metallskrott.

Otto-insamlingsbåten ambulerar i skärgården på sommaren och stannar vid cirka femton bryggor för att ta emot invånarnas och sommargästernas avfall. Till insamlingen kan hushållen avgiftsfritt föra farligt avfall, elapparater och metallskrot. Övrigt avfall tas emot mot en avgift.