iuj jatteidennouto

Avhämtning av avfall

Skriv ut sidan

Östra Nylands Avfallsservice Ab sköter om avfallshanteringen för områdets invånare, sommargäster och offentliga aktörer. Till den fastighetsvisa insamlingen av avfall hör 37 500 fastigheter. Av dessa använder 14 procent ett gemensamt kärl med grannen. Blandavfallspunkterna används av nästan 4 000 fastigheter, varav 90 procent är fritidsbostäder. Östra Nylands Avfallsservice ordnar bioavfallsinsamling från 1 150 fastigheter och kartonginsamling från 660 fastigheter. År 2015 utförde man sammanlagt 708 000 tömningar av bland- och bioavfallskärl och 32 000 tömningar av kartongkärl.

Flerfacksinsamling är ett alternativ till den traditionella blandavfallsinsamlingen på den egna gården. Flerfackskärlet har separata fack för kartong, papper och blandavfall. I det fjärde facket placeras både glas och metall, som efteråt separeras maskinellt. Kärlets alla fack töms vid ett enda besök av en avfallsbil med fyra fack, där avfallsfraktionerna hålls åtskilda under hela uppsamlingen. Blandavfallet går till energiproduktion, medan papper, kartong, metall och glas levereras till industrin och blir ny råvara.

Antalet beställare av flerfackskärlet som underlättar återvinningen uppgick till cirka 880 år 2015 och kärlen tömdes 19 300 gånger.

Avhämtningstjänsten för avfall som Östra Nylands Avfallsservice ordnar samt tjänsten med sorteringsflak breddar tjänstesortimentet för fastigheter.

Den regionala avfallsnämnden i Borgå ansvarar för myndighetsuppgifterna inom avfallshanteringen. Till nämnden hör alla kommuner inom området. Bolaget har en central roll i uppdateringen och upprätthållandet av myndighetens avfallsregister.

Tömningsmängder för avfallskärl 2009–2015

  ASKOLA LOVISA Borgnäs BORGÅ SIBBO Sammanlagt
2009

31685

118461

33660

288702

119230

591738

2010

32734

119495

34732

294305

121342

602608

2011

32441

121109

34783

297665

124661

610659

2012

34143

126483

36070

303381

122611

622688

2013

35168

126758

35703

307984

126370

631983

2014

33640

124592

35541

275923

122292

591988

2015

35382

127997

36383

315666

129862

645290

 

Centraliserad konkurrensutsättning lönar sig

Transporten av blandavfall från hemmet till behandling är en kommunal service. Till Östra Nylands Avfallsservice Ab:s uppgift hör att konkurrensutsätta avfallstransporterna enligt kraven uppställda i lagstiftningen. Genom regelbunden konkurrensutsättning effektiveras transporterna och kundavgifterna kan hållas på en låg nivå. Östra Nylands Avfallsservice ansvarar förutom för konkurrensutsättning av tömningarna, även för sopbilarnas rutter, fakturering och kundservice.

Under verksamhetsåret konkurrensutsattes transportentreprenader för blandavfall i Borgå- och Lovisaområdet. I Borgå sköter Jätehuolto Laine Ay om tömningen av blandavfall i centrumområdet och HFT Network Oy på övriga områden, medan tömningarna i centrumområdet i Lovisa sköts av Lassila & Tikanoja Oyj och på övriga områden av HFT Network Oy. Dessutom konkurrensutsattes underhållet av ekopunkterna, leveransen av avfallskärl och avhämtningstjänsten. Dessa sköts av Auriga Oy.

Blandavfall återvinns som energi 

Största delen av blandavfallet från Sibbo, Askola och Borgnäs samt en del av blandavfallet från Borgå levereras till avfallskraftverket i Vanda. Blandavfallet från Lovisa och en del av avfallet från Borgå levereras till nyttokraftverket i Kotka.

Kundservicen mottog 13 274 samtal och cirka 3 000 e-postmeddelanden under året. Under 2015 var svarstiden på samtal i kundservicen i medeltal 17 sekunder.

Samarbetspartner 2015

Transport av blandavfall:

 • TSE-Tienvieri Oy
 • HFT Network Oy
 • Lassila & Tikanoja Oyj
 • Jätehuolto Laine Oy
 • Strand PG (insamling med färja, Sibbo skärgård)

Transport av bioavfall:

 • HFT Network Oy

Transport av kartong, glas och metall:

 • Sita Suomi Oy
 • Porvoon Huoltomiehet Oy

Transport av bytesflak och komprimatorbehållare:

 • Kuljetusliike Kim-Johan Nuikka Oy fr.o.m. 1.10.2015
 • Fram till 30.9.2015 Lovisa Kloakservice Kb, Helsingin KTK Oy och HFT Network Oy

Avhämtningstjänst:

 • Auriga Oy

Kärltransporter:

 • Auriga Oy

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s fastighetsvisa tjänster

 • Regelbunden insamling av blandavfall vid alla bostäder och fritidsfastigheter. Alternativen är ett eget avfallskärl, ett gemensamt avfallskärl t.ex. tillsammans med en granne eller ett väglag eller användning av Östra Nylands Avfallsservice Ab:s blandavfallspunkter. I Sibbo inre skärgård går det att ansluta sig till avfallstransport med färja.
 • Regelbunden insamling av bioavfall vid fastigheter med minst fem bostäder
 • Regelbunden insamling av kartong vid fastigheter med minst tjugo bostäder
 • Regelbunden insamling av glas vid fastigheter med minst fyrtio bostäder
 • Regelbunden insamling av metall vid fastigheter med minst fyrtio bostäder
 • Hyrning av avfallskärl på särskild beställning
 • Avhämtning av skrymmande avfall på särskild beställning

De fastighetsvisa insamlingstjänsterna är tillgängliga för alla bostadsfastigheter, offentliga fastigheter och företag inom verksamhetsområdet.

Antalet tömningar av avfallskärl