Rosk'n Roll -tjänsten produceras av Rosk'n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab.
Välkommen till bolagens elektroniska årsberättelser.