rr sidosryhmaviestinta se2

Kommunikation med intressent­grupper

Skriv ut sidan

Avfallsrådgivning har en central roll i kommunikationen hos Rosk’n Roll vid sidan av den traditionella organisationskommunikationen. Avfallsrådgivning är en lagstadgad uppgift som ägarkommunerna har gett bolaget i uppdrag att sköta. År 2015 fungerade informationen och rådgivningen hos Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab som en enhet och betjänade båda bolagen.

Rosk’n Rolls centrala intressentgrupper är invånarna i västra Nyland, företagets personal, samarbetspartner, beslutsfattare och media. Invånare, sommargäster, skolelever, lärare, föreningar och disponenter får information via bolagets webbplats, kundservice, nyhetsbrev, meddelanden, kundtidningen Roskis, väggkalender, avfallsrådgivningsmöten, besök och broschyrer. Alla publikationer tillhandahålls på svenska och finska.

Tidningen och kalendern i varje hem

Kundtidningen Roskis delades ut till alla hushåll i området i april och väggkalendern i december. Dessutom postades kundtidningen till alla som har en fritidsbostad i västra Nyland, men en fast adress på annan ort.

Rosk’n Roll Oy Ab:s och Östra Nylands Avfallsservice Ab:s gemensamma intranät Rollari befäste under 2015 sin ställning som den viktigaste kanalen för bolagens interna kommunikation. E-post och regelbundna personalmöten och -evenemang har fortfarande en betydande roll inom personalkommunikationen.

Kontakten med samarbetspartner såsom transport- och avfallsstationsentreprenörer samt andra avfallsanläggningar sköts via förhandlingar, besök och olika kurser. De kommunala beslutsfattarna, ägarna, myndigheterna och Västra Nylands avfallsnämnd får information om Rosk’n Rolls verksamhet via olika rapporter, möten, besök, elektroniska meddelanden, årsberättelsen och webbplatsen.

En del av de resurser som har reserverats för att informera om bolagets tjänster och för att öka kännedomen om dem flyttades fram igen i väntan på att fusionen ska genomföras.

Kampanj och dockteater för att väcka tankar om en hållbar utveckling

rr nukketeatteri

Rosk’n Roll och Östra Nylands Avfallsservice deltog i temaveckan European Week for Waste Reduction (EWWR) den 21–29 november 2015. Den regionala kampanjen under veckan för att minska avfallet var ”Fixa en gåva”. Under kampanjen aktiverades skolorna till att fixa återvunna julklappar som ger upphov till litet avfall. Under temaveckan erbjöds skoleleverna i området också information om hur man lyckas minska avfallet i vardagen.

Bolagets information och rådgivning planerade och genomförde dockteaterföreställningen Upp, ner, runt tillsammans med Lojo återvinningscentral och ungdomsverkstaden Tuuma. Den konsumtionskritiska dockteaterföreställningen med miljöskydd som tema förevisades i områdets skolor. Dessutom spelades den in och lades upp på bolagets YouTube-kanal där alla kan se den.

Kommunikation 2015

  • Pressmeddelanden 30 st.
  • Kundtidningen Roskis, upplaga 85 500
  • Rådgivningsmöten ordnades för 170 grupper i östra och västra Nyland där man nådde ut till över 5 100 kunder.
  • Dessutom deltog bolaget i lokala evenemang på verksamhetsområdet, bl.a. på Lojo Äppelkarneval, Raseborg Expo, Wuosisatamarkkinat i Vichtis och Högfors järndagar.
  • I lokaltidningarna publicerades under året nästan 200 nyheter som handlade om eller innehöll information från Rosk’n Roll. Dessutom publicerades i de västnyländska lokaltidningarna insändare och debattartiklar, kungörelser och annonser i anslutning till avfallshanteringen eller Rosk’n Roll. Bolagets sakkunniga intervjuades också för radioprogram och nyheter.