Organisation

Skriv ut sidan

Rosk'n Roll Oy Ab, avfalls­hanterings­myndighet och över­vaknings­myndighet gör informations­samarbete

En högklassig avfallshantering för alla kommuninvånare uppkommer som ett samarbete mellan avfallsbolaget samt avfallshanterings- och övervakningsmyndigheterna.

Den kommunala avfallshanteringen styrs av många lagar och bestämmelser. Avfallshanteringens ansvarsområden och skyldigheter fastställs i avfallslagen. De regionala avfallshanteringsbestämmelserna fastställer bl.a. invånarnas skyldigheter vid användningen av avfallshanteringssystemet.

Västra Nylands avfallsnämnd är en samnämnd för sju kommuner (Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis). Den ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna.

Kommunens miljöskyddsmyndighet och ELY-centralen är övervakningsmyndighet i Östra Nylands Avfallsservice Ab:s region.

Ansvarfördelning inom avfallshanteringen

rr jatehuollonvastuu SE